اندومتریوز چیست

اندومتریوز از تشخیص تا درمان

اندومتریوز از تشخیص تا درمان

اندومتریوز از تشخیص تا درمان اندومتریوز چیست ؟ جایگزینی بافت دیواره داخلی رحم در مناطق دیگر بدن را اندومتریوز گویند.چهار نظریه در مورد علت پیدایش اندومتریوز وجود دارد:۱- اندومتریوز می تواند به دلیل برگشت خون قاعدگی از لوله های ...