دکتر شیوا مدنی حسینی | جراح زیبایی زنان | جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

آیا فردی که واژینیسموس دارد می تواند زایمان طبیعی داشته باشد