علل ایجاد عفونت مجرای ادراری

عفونت ادراری زنان

عفونت ادراری زنان

عفونت ادراری زنان عفونت ادراری عفونتی است که دستگاه ادراری شامل: مجرای ادرار ، مثانه و کلیه ها را درگیر می کند عفونت های انگلی ، باکتریایی ، قارچی یا ویروسی هستند. عفونت های ادراری که فقط مجرای ادرار و ...