شیردهی و کرونا

کرونا در بارداری

کرونا در بارداری

کرونا در بارداری ویروس covid 19 نوع جدید از ویروس های کرونا است که سبب هم گیری شدیدی در سراسر دنیا شده، این ویروس به دلیل نهفتگی طولانی حدود ۱۴ روز باعث شده سبب همه گیری بیشتری در دنیا شود ...