تزریق ژل بیکینی

تزریق ژل به لابیا ماژور

تزریق ژل به لابیا ماژور

تزریق ژل به لابیا ماژور برای پر کردن و برجسته کردن لب های واژن می‌توان از فیلرها يا حجم دهنده ها استفاده کرد.اثرات تزریق ژل یا فیلر به نواحی لب های ماژور واژن :۱- تزریق ژل سبب حجم دهی ...