انواع پرده بکارت

پرده بکارت یا Hymen

پرده بکارت یا Hymen

پرده بکارت یا Hymen پرده بکارت یا Hymen پرده غشایی است که دهانه واژن را می پوشاند. این لغت واژه یونانی است و از نام الهه ازدواج گرفته شده. در مرحله ابتدایی جنینی به طور کلی هیچ بخش ورودی به ...